Yhteinen julistus biotalouden toteuttamiseksi

Maailman biotalousfoorumi (WCBEF) seuraa ilmastonmuutoksen torjunnassa tärkeää kestävän kehityksen toteutumista, jossa avainasemassa on kiertotalous ja siihen kytkeytyvä biotalous.

Viime aikoina on tapahtunut konkreettista edistystä ja läpimurtoinnovaatioita erityisesti kemian- ja muoviteollisuudessa. Haasteellista on viestittää biotalouden välttämättömyydestä

Etelä-Amerikassa, Indonesiassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa paremman ymmärryksen saamiseksi yhteisen strategian suunnittelussa. Suuria globaaleja takaiskuja ovat olleet pensaiden tulipaloja Australiassa, Siperiassa sekä myös COVID-19-pandemia. Monet tutkijat ovat raportoineet maa- ja metsätalouden holtittoman hoidon luoneen sopivan ympäristönuusien zoonoosien syntymiselle.

 

Maailman biotalousfoorumi sitoutuu yhteisessä julistuksessa seuraaviin tavoitteisiin:

 

 1. Tuetaan ja hyödynnetään kiertotaloustalouden potentiaalia YK: n kestävän kehityksen mukaisesti. Tällöin erityistä huomion kohteena on metsätalouden biotalous ilmastomuutoksen torjunnassa, metsäpalojen ehkäisemisessä ja torjunnassa, luonnonvarojen säilyttämisessä, biologisen monimuotoisuuden parantamisessa ja biopohjaisten materiaalien tuottamisessa teollisuus- ja kulutustuotteisiin.

 

 1. Tuetaan aktiivisesti kiertotaloutta COVID-19 jälkeisessä taloudessa.                                                                                                           • Kestävän Ihmiset ovat tietoisia zoonoosien, ilmastonmuutoksen, metsien hävittämisen ja luonnon monimuotoisuuden kadon liittyvän COVID-19 pandemian syntymiseen.                                                                 • COVID-19 elvytystoimet tarvitsevat biopohjaisen talouden ratkaisuja, jotka ovat merkityksellisiä käsiteltäessä terveyskysymyksiä, mukaan lukien sairauksien ehkäisy ja parantaminen.

 

 1. Yritysten johtajuus kestävien strategioiden edistämiseksi
 • Kestävän kehityksen strategia monipuolistaa liiketoimintaa käyttämällä enemmän kestäviä resursseja valmistukseen ja tuottamalla uusia materiaaleja syrjäyttämään fossiilisia hiilipohjaisia ​​tuotteita.
 • Yhteistyöketjut ovat tärkeitä biotalouden arvoketjujen muodostumiseksi, jolloin ekosysteemit saadaan edistämään kiertotaloutta entistä nopeammin.

 

 1. Siirtyminen kiertotalouteen edellyttää kestäviä investointeja
 • Tärkeitä ovat pitkän aikavälin investointikehykset suurissa yrityksissä ja yhteistyöketjuihin hakeutuminen pienissä yrityksissä.
 • Rahoittajat voivat laatia etuuskohteluun oikeuttavat rahoitussuunnitelmat tukemaan ja investointeja kiertotaloushankkeisiin ja -toimiin.
 • Julkisia T&K varoja tarvitaan lisäämään kehitysohjelmia biotuotteiden parantamiseksi lanseeraamiseksi markkinoille.
 1. Tuote- ja palvelusuunnittelussa suositaan biopohjaisia ​​ja kestäviä raaka-aineita. Kierto-biotalous luo uusiutuvia, kierrätettäviä ja biohajoavia tuotteita.
 • Nämä lähestymistavat mahdollistavat siirtymisen materiaalien kiertotalouteen täysimääräisesti korvaamalla fossiilipohjainen hiili biopohjaisella
 • Kuitupohjaisten luonnonmateriaalien, puu- ja selluloosakuitujen käyttö pitkäkestoiseen käyttöön sovelluksiin, joiden käyttö voi olla kiertokäyttöä mahdollistavat tulevaisuuden kestävät materiaalit.
 • Siirrytään biopohjaisten kemikaalien ja polymeerien tuotantoon, joilla on korkean suorituskyvyn toiminnot pitkäaikainen käyttö, kierrätettävyys. Siirtymäkaudella voidaan yhdistää fossiilipohjaisen ja hiilidioksidipohjaisen hiilen materiaalien kierrätysjärjestelmiä.

 

 1. Uusiutuva hiili on yksi avaimista biopohjaiseen kiertotalouteen
 • Uusiutuvan hiilen lähteitä on kolme: biosfääri, teknosfääri ja ilmakehä tai uudelleen kierrätetty teknosfääri
 • Uusiutuva hiili kiertää biosfäärin, ilmakehän tai teknosfäärin välillä muodostaen hiilikierron talouden kannalta.
 • Uusiutuvassa hiilessä käytetty biomassa hajoaa kumpaankin ensisijaiseen biomassaan suoraan pelloilta ja metsistä tai biogeenisestä jätteestä ja sivusta peräisin oleva biomassoista esim. maatalouden, elintarvikkeiden, rehujen ja kemianteollisuuden, puun ja paperin tuotannosta sekä yksityisistä kotitalouksista.

 

 1. Säilytetään kiertotalouden vetovoima seuraaville sukupolville
 • Seuraava sukupolvi kykenee käymään läpi radikaalin muutoksen talousjärjestelmässä. Tämän toteutuksen on ylitettävä kansalliset ja kulttuuriset rajat.
 • Kiertotalouteen osallistuminen on yhtä tärkeää sekä kaupunki- että maaseutuympäristössä. Menestyminen edellyttää nuorten lahjakkuuksien houkuttelemista takaisin maaseudulle.

 

 1. Biotalouskiertokoulutus, joka on saatavana kaikille sukupolville
 • Peruskoulujen ja yliopistojen koulutusohjelmien välillä on oltava asiayhteys alueiden kierto-biotalouksiin. Niiden on myös annettava tilaa luovuudelle ja henkinen vapaus pohtia perusprosesseja ja -tuotteita.
 • Aikuiskoulutus uusille ja siirtymään joutuneille työntekijöille on kriittistä uusien teollisuudenalojen syntyessä kestämättömien teollisuudenalojen auringonlaskun tilalle.
 • Kiertotalouden biotalous nousee vähitellen omaksi pääaineeksi, mitä voisi olla opiskella eri kouluissa ja yliopistoissa

 

Tietoja: Maailman biotalousfoorumista (WCBEF) WCBEF on ajatushautomo Joonas Kokkosen aloite, joka tarjoaa alustan kiertokirjoituksen keskeisille sidosryhmille. Biotalous jakamaan ideoita ja edistämään biopohjaisia ​​vastuullisia innovaatioita korvaamaan ja korvaamaan uusiutumattomiin teollisuudenaloihin, tuotteisiin ja palveluihin kestävämmän talouden saavuttamiseksi ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.